تاسیسات عمران

تاسیسات مکانیکی راه و ساختمان تهویه مطبوع تاسیسات برقی

کد متلب تغییر شکل تیر با در نظر گرفتن اثر p-delta

  در این کد نمودار مربوط به یک تیر با بارگذاری و طول دلخواه وارد شده و نمودار تغییر شکل آن با در نظر گرفتن اثر p-delta ترسیم میشود.       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 19,900 تومان

پروژه طراحی فنی

فایل پیوست شامل نقشه های کامل یک ساختمان به همراه دیتیل های اجرایی و جدول نازک کاری مورد استفاده می­باشد.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 44,000 تومان

پروژه راه سازی کارشناسی

پروژه راهسازی کارشناسی   مجموعه فایل های مربوط به پروژه راهسازی شامل نقشه های اتوکدی، پروفیل طولی، پروفیل عرضی، واریانت بهینه، حجم خاکبرداری و خاکریزی به همراه گزارش کلی مربوط به فایل ها می­باشد.       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 58,000 تومان

پروژه راه سازی کارشناسی

  پروژه راهسازی کارشناسی   مجموعه فایل های مربوط به پروژه راهسازی شامل نقشه های اتوکدی، پروفیل طولی، پروفیل عرضی، واریانت بهینه، حجم خاکبرداری و خاکریزی به همراه گزارش کلی مربوط به فایل ها می­باشد.           ...

توضیحات بیشتر - دانلود 59,900 تومان
تعداد صفحه(1):